top of page

T A M A S H I

魂 

Tamashi richt zich tot 2 doelgroepen:

 

1. Klanten die hun ware zelf en hun natuurlijke kracht willen herstellen zodat ze opnieuw richting kunnen geven aan hun leven en de juiste keuzes kunnen maken.

 

In ieder van ons zit een diepe kiem, een af te leggen weg en een vervulling. Op zoek te gaan naar deze kiem en bedding te geven aan de flow van de eigen rivier in de richting van deze vervulling, zie ik als mijn grootste bijdrage aan mijn medemens.

2. Klanten met twijfel, stress of angsten omtrent bepaalde thema's in hun leven. Klachten die je hele wezen aantasten, soms tot diep in je hart of ziel.

Om dit soort zaken fundamenteel aan te pakken, is er meer nodig dan een goed gesprek. Er is diepe beleving nodig, want twijfel, stress en emoties zetten zich - na verloop van tijd - altijd ergens vast in het lichaam. Vaak gaat het over energie die al heel lang aanwezig is, soms verborgen of onbewust, soms elke dag voelbaar.

Daarom is elke Tamashi-sessie belevings-gericht. Met drum en tribale klank wordt de ziel aangeraakt, op zoek naar antwoorden, eenvoudig en met diepgang. Dicht bij de natuur en overgeleverd uit oude tradities zoals taoïsme en shamanisme. En wat recenter ook uit de Jungiaanse psychotherapie.

bottom of page