T A M A S H I

魂 

Tamashi richt zich tot 2 doelgroepen:

 

1. Klanten die hun ware zelf en hun natuurlijke kracht willen herstellen zodat ze opnieuw richting kunnen geven aan hun leven en de juiste keuzes kunnen maken.

 

2. Klanten met twijfel, stress of angsten omtrent bepaalde thema's in hun leven. Klachten die je hele wezen aantasten, soms tot diep in je hart of ziel. Verder kijkend dan de klassieke psychologie.

Om dit soort klachten fundamenteel op te lossen is er meer nodig dan een goed gesprek. Er is diepgang nodig, diepe beleving, want twijfel, stress en emoties zetten zich - na verloop van tijd - altijd ergens vast in het lichaam. Vaak gaat het over spanningen die al heel lang aanwezig zijn, soms verborgen of onbewust, soms elke dag voelbaar.

Daarom is elke Tamashi-sessie belevings-gericht. Dicht bij de natuur en overgeleverd uit oude tradities zoals taoïsme en shamanisme. En wat recenter ook uit de Jungiaanse psychotherapie.

1/6