T A M A S H I

The Power of Thought

1/2

We hebben allemaal dezelfde hersenstructuur als onze medemens: hersenstam met thalamus en hypothalamus, kleine hersenen en grote hersenen.  Wat we er echter mee doen, is onze keuze. Hoe de bedrading van de neuronale netwerken in onze hersenen eruit ziet, is onze eigen keuze en verantwoor-delijkheid.

Dit is waar Tamashi haar klanten op traint en ondersteunt.

Hierbij wordt van de volgende principes uitgegaan:

  1. Het drieluik denken-handelen-voelen bepaalt onze persoonlijkheid.                                                                                                                     

  2. Als we willen groeien en evolueren, maar onze persoonlijkheid (= denken-handelen-voelen) niet willen veranderen, dan zal er niets veranderen. Blijven hangen bij dezelfde gedachtes leidt tot eenzelfde gedrag => dit gedrag geeft ons de vertrouwde, zelfde ervaring => wat leidt tot  hetzelfde gevoel dat we al altijd hadden. Dit is vastzitten in oude beperkende overtuigingen. (vb. ik kan niet weg uit deze job; ik kan niet winnen van deze tegenstander)                                                                                                 

  3. Echte verandering kan enkel optreden als nieuwe gedachtes leiden tot nieuw gedrag, wat dan op zijn beurt nieuwe ervaringen geeft en een nieuw, nooit eerder ervaren gevoel.                                                                                                  

  4. De frontale lob, die 40% vertegenwoordigt van onze hersenen, heeft connecties naar alle hersengebieden. Door te kiezen voor nieuwe gedachtes met duidelijke intentie en authentieke emotie kan de frontale lob bepaalde neuronen of nieuwe combinaties van neuronen activeren en verbinden (fire&wire). Hoe dit concreet kan gebeuren, wordt bij Tamashi specifiek ingeoefend.                                                                                                  

  5. Die nieuwe, neuronale netwerken doen ons brein anders werken en onze mind ondergaat een fysische verandering. Een nieuwe cerebrale architectuur wordt geïnstalleerd en nieuwe overtuigingen worden actief gestimuleerd (mind= brain in action). Oude patronen worden losgelaten (= degeneratie van de oude neuronale netwerken).                                                                 
  6. Dit vraagt moed en discipline en kan enkel bereikt worden door training. Dus één keer is niet genoeg, we moeten dit herhalen totdat we er niet meer moeten over denken, totdat ons lichaam het volledig geïncarneerd en gememoriseerd heeft via ervaring en gevoel. In de praktijk zien we merkbare verandering na 5 à10 trainingen, afhankelijk van de kwaliteit van de intentie.                                                                                                                  

  7. Het gaat dus om mentale herhaling van iets dat groter en beter is dan onze huidige situatie : het installeren van cerebrale circuits en er ons naar gedragen alsof de ervaring reeds gebeurd is.                                                                                                                              

  8. "We no longer talk about it, we're living it "  Je kan niet wachten op succes om vanaf dan empowered te zijn. Wij leren onze klanten empowerment te voelen en uit te stralen om zelf hun succes te creëren!  Dit is wat echte leiders doen.